Svet Galliker

Veľa sympatických tvárí, motivovaní profesionáli, inteligentné vedenie a trendové talenty dorastu tvoria presvedčivé posolstvo našej bezproblémovej a jasnej firemnej kultúry.

Preprava a logistika – fascinujúci pracovný svet

Práca v našej spoločnosti znamená, že budete neustále v pohybe. Pre našich zákazníkov, na pulze ekonomiky, s vysokou mierou zodpovednosti, neustálymi zmenami a výhľadom do budúcnosti.

To znamená pre teba

Byť a zostať flexibilným

Kontakt s ľuďmi

Pravá tímová práca

Vždy nová vzrušujúca cesta

Práca v rodinnom podniku

Rodinná spoločnosť Galliker existuje už viac ako 100 rokov a 4 generácie. Pretože chceme zachovať a udržiavať rodinný charakter, blízkosť k našim zamestnancom, ako aj vždy otvorenú náruč.

Rodinná firemná kultúra v spoločnosti Galliker znamená

krátke rozhodovacie procesy

plochá hierarchia

otvorená a priama komunikácia

vysoká ochota

jasné stanovisko

kolegiálna spolupráca

tykáme si

Základom je človek

Na to, aby náš tím mohol byť úspešný, potrebujeme najmä motivovaných zamestnancov. Presvedčení, spokojní zamestnanci a zamestnankyne sú najdôležitejším motorom našej firmy.

A na tom nám obzvlášť záleží

kultivované správanie

vzájomný rešpekt

vzájomné oceňovanie

spoločne zájdeme ešte ďalej

Hodnoty spoločnosti Galliker

Počas dlhého obdobia sa u nás etablovali skutočné, pravé a čestné hodnoty. Vlastnosti, ktoré ľudia v spoločnosti Galliker vedia oceniť.

Takto zažívame našu kultúru

Lojalita

Flexibilita

Slušnosť

Spoľahlivosť

Otvorenosť pre nové veci

Záväznosť

Orientácia na riešenie

Udržateľnosť

Čestnosť

Férovosť

Moderný a trendový pracovný svet

Príjemné pracoviská, budovy a vozidlá v najnovšom technickom stave sú dôležitým základom pre radosť pri každodennej práci.

Presvedč sa sám a pozri sa, ako to u nás vyzerá

Helptext missing: mediuuidnotfoun